norton360
      
 
 
 
 
    VERNAR CONSULTING  IZOBRAŽEVANJE  KADROVSKO SVETOVANJE  Success Insights  ASSESS
 
Photo
      
 
 
 
       
   Seminarske delavnice
   Coaching
   Svetovanje
   Delavnica Čustvena inteligenca
   Insights delavnica
   Uspešna poslovna pogajanja I
   Obvladovanje konfliktnih situacij
   Pogajanja za izkušene pogajalce II
   Obvladovanje stresa
Komunikacija v barvah  
  Zakaj bi se udeležili seminarske delavnice?
Živimo v svetu z vedno večjo storitveno zavestjo, v svetu popolne revolucije vrednot, s poudarkom na slogu vedenja, ki je usmerjen h kupcu in delovnim skupinam. Raziskave vedenja so pokazale, da so uspešni tisti, ki dobro poznajo sami sebe - tako svoje odlike kot slabosti. To jim omogoča, da razvijejo učinkovite strategije odzivanja na zahteve okolja, kar predstavlja pomembno konkurenčno prednost.
S pomočjo Success Insights® KRO dobite trdne osnove za komuniciranje z vašimi sodelavci, strankami in poslovnimi partnerji.
»Pogoj za uspeh je razumevanje stališč
vašega sogovornika!«


  Spoznali boste:
 • Razumevanje vedenjske tipologije po barvah;
 • Prepoznavanje lastnega vedenjskega tipa;
 • Prepoznavanje lastnih prednosti in razvojnih področij;
 • Prepoznavanje vedenjskih tipov naših strank, sodelavcev in sogovornikov;
 • Zmožnost prilagajanja komunikacije različnim vedenjskim tipom ljudi.
  Naše kompetence:
Vernar consulting d.o.o. smo podjetje za izobraževanje in poslovno svetovanje, naši strokovnjaki in predavatelji so izkušeni, certificirani strokovnjaki na področju kadrovskega svetovanja, komunikacije, prodaje, vodenja, pogajanj, čustvene inteligence, vedenjske tipologije, motivacije, ustvarjalnosti, timskega dela in drugih področij iz tematike »mehkih veščin«. Naše strokovno znanje je podkrepljeno tudi z mednarodnimi licencami. Na delavnicah teoretično znanje udeležencem prenašamo preko praktičnih primerov, prakse in iger vlog.
  Komu je delavnica namenjena:
Vsem, ki pri svojem delu želite izboljšati komunikacijske sposobnosti, spoznati vedenjsko tipologijo in znati svoj komunikacijski pristop prilagajati glede na različne vedenjske tipe sogovornika.
   
  Kratka vsebina seminarske delavnice:
 • Zaznavanje, razlike pri zaznavanju sveta;
 • Štirje osnovni vedenjski tipi (C. G. Jung);
 • Ektrovertiranost – introvertiranost;
 • Mišljenje – čustvovanje;
 • Prepoznavanje različnih vedenjskih tipov;
 • Komunikacija – verbalna in neverbalna komunikacija;
 • Ključne prednosti, razvojna področja posameznih tipov;
 • Strategije in orodja prepoznavanja vedenjskih tipov ljudi;
 • Kako učinkovito prilagajati komunikacijo različnim vedenjskim tipom;
 • Praktični primeri - igre vlog;
 • Osebni cilji in akcijski načrt.
  Izvedba delavnice: 
Termin: četrtek, 30.11.2017
Pričetek ob 9.00 uri, trajanje do 16.00 ure.

Lokacija:
Vernar consulting d.o.o.,
Tehnološki park 18, SI-1125 Ljubljana
   
  Kotizacija:
 • seminarska delavnica: 250,00 EUR
  (DDV ni vključen v cene)
   
  Kotizacija vključuje:
 • Seminarsko delavnico v obsegu 8 pedagoških ur;
 • Obsežno seminarsko gradivo;
 • Certifikat o udeležbi;
 • Pijača, prigrizki in kosilo med odmori.
   
 
 
 

Vernar consulting d.o.o.
, Tehnoloski park 20, SI-1125 Ljubljana, T: +386 1 620 36 00 - F: +386 1 620 36 26 - E.:vernar@vernar.com

pravno obvestilo
123