Zakaj bi se udeležili Akademije Success Insights®?
Soočanje z vsakodnevnimi spremembami je danes dejstvo. V takem okolju so najuspešnejša tista podjetja in posamezniki, ki se najhitreje prilagajajo spremembam. Izziv za vsako podjetje je prepoznati potenciale zaposlenih, jih povezati s pravimi nalogami in usmerjati k rezultatom, ki jih narekuje zastavljena vizija in strategija podjetja.

Spoznajte se z orodji Success Insights® in se osebno prepričajte, kako učinkovita podpora so lahko za vas pri vprašanjih selekcije novih zaposlenih ter vodenju in razvoju ključnih kadrov in timov v vašem podjetju.

KONTAKTIRAJTE NAS »
  Kaj boste spoznali?
Ljudje so največji kapital vsakega podjetja. Povečati vrednost tega človeškega kapitala je osnovni cilj sistema Success Insights®. Prioriteta pri tem je prepoznati potenciale posameznika in skupin, jih razvijati spodbujati . V sistemu Success Insights® se osredotočimo na vedenjski potencial, vrednote, motive, veščine in čustveno inteligenco . Različne vidike posameznikovega potenciala združujemo v celosten kontekst gledanja na posameznika. Na seminarju se boste naučili uporabljati osebnostne analize, brati grafe in svetovati pri zaposlovanju in razporejanju ter grajenju učinkovitih timov.

  Naše kompetence
Podjetje Vernar consulting d.o.o. je ekskluzivni nosilec licence Success Insights® - kadrovsko razvojnega orodja za Slovenijo in Hrvaško in s tem ključni ponudnik sistemskih orodij za učinkovito selekcijo in razvoj zaposlenih. S konstantnim razvojem, optimizacijo in preverjanjem naših Success Insights orodij vam zagotavljamo maksimalno kakovost v diagnostiki potenciala zaposlenih.

  Kratka vsebina trodnevne delavnice:
1. Predstavitev Success Insights® KRO - modela upravljanja s kompetencami
Tri temeljna vprašanja in pripadajoče analize:
 • KAJ – analiza kazalec prodajnih veščin
 • KAKO – analiza vedenjskega potenciala
 • ZAKAJ – analiza vrednot in motivatorjev
 • ZAKAJ - analiza čustvene inteligence
  Prvi del usposabljanja
2. VEDENJSKI POTENCIAL
 • Štirje osnovni vedenjski tipi
 • Pozicioniranje na Success Insights krogu
 • Naravno in prilagojeno vedenje
 • Prednosti in slabosti posameznih vedenjskih tipov
 • Sodelovanje med različnimi vedenjskimi tipi
3. PROFIL DELOVNEGA MESTA
 • Vedenjske značilnosti, pomembne za posamezno delovno mesto
 • Katere vrednote so pomembne na posameznih delovnih mestih?
 • Analiza delovnega mesta in primerjava z analizo posameznika
  Drugi del usposabljanja
4. VREDNOTE, MOTIVATORJI
 • Hierarhični model vrednot
 • Sprangerjevih šest kategorij vrednot
 • Vrednote kot ključni notranji motivator
5. GRAJENJE TIMA
 • Kako graditi in motivirati učinkovit tim
 • Praktični primeri in timske slike
6. KAZALEC PRODAJNIH VEŠČIN
 • Razumevanje učinkovitih prodajnih veščin
 • Poznavanje 7 faz prodajnega procesa
 • Interpretativna vprašanja
  Tretji del usposabljanja
7. ČUSTVENA INTELIGENCA
 • Razlika med IQ in EQ
 • 5 dimenzij čustvene inteligence
 • Uporaba EQ analize za doseganje vrhunske učinkovitosti
 • Interpretativna vprašanja
8. Praktični primeri uporabe orodja Success Insights KRO
 • Zaposlovanje novih delavcev
 • Prerazporeditev znotraj podjetja
 • Načrtovanje in razvoj kariere
 • Vodenje in motivacija
 • Grajenje tima
 • Prepoznavanje in razvoj ključnih in/ali mladih kadrov
 • Osebnostni razvoj za vodje in prodajnike – vodenje in prodaja različnim vedenjskim tipom
  Pričakujete lahko odgovore na vprašanja:  
 • Kakšni so sodobni trendi pri upravljanju s človeškim potencialom?
 • Kako izkoristiti sodobna orodja, ki jih ponuja sistem Success Insights®?
 • Kako zgraditi uspešen sistem za upravljanje HR?
 • Kako prepoznati pravega kandidata za novo delovno mesto?
 • Kako sistematično razvijati potencial zaposlenih in sprejemati prave odločitve glede razvoja njihove kariere?
 • Kako voditi selekcijske in razvojne razgovore s posamezniki in timi?
   
  Izvedba 3-dnevne delavnice: 
Termin: 11., 17. in 24. april 2019
Pričetek ob 9.00 uri.

Lokacija:
Vernar consulting d.o.o.,
Tehnološki park 18, SI-1125 Ljubljana
   
  Kotizacija vključuje:
 • trodnevno seminarsko delavnico v obsegu 24-ih pedagoških ur,
 • obsežno seminarsko gradivo,
 • osebno Success Insights® analizo vedenjskega potenciala in analizo čustvenega kvocienta
 • Certifikat,
 • pijača in prigrizki med odmori.
   
  Kotizacija:
 • 1.220,00 EUR na udeleženca
 • v primeru dveh udeležencev iz istega podjetja: 1.000,00 EUR/udeleženca
 • v primeru, če že imate osnovni Success Insights certifikat, se lahko prijavite le na 3. del usposabljanja (24.4.) v vrednosti 380,00 EUR/udeleženca
 • (DDV ni vključen v cene)
   
  Success Insights® analize:ZAKAJ Z NAMI? 

Vabimo vas, da nas pokličite ali nam pišete ter nam zaupajte, katero področje razvoja vas zanima in kaj bi radi izboljšali. Individualno se vam bomo posvetili in poiskali najboljšo rešitev za vas!
KONTAKTIRAJTE NAS »