Aktualno

V začetku poletja je prva misel marsikoga letni dopust in počitnice. Ljudje potrebujemo odmor po napornem letu, da si naberemo novo energijo. Dopust pa ni le čas za odmor in počitek, ampak tudi priložnost, da v manj intenzivnem obdobju leta naredimo nekaj zase, za svoj osebni razvoj. Zato vam za letošnje poletje ponujamo tri zanimive webinarje, s katerimi se boste »nabrusili« za nadaljevanje leta. Udeležite se lahko enega, dveh ali vseh treh. S prvo tematiko začenjamo že v juniju:

Učinkovitost virtualnih timov

sreda 30.6.2021, 9.00-12.00 (4 ped. ure)

Zadnje leto nam je prineslo ogromno sprememb v načinu dela v poslovnem okolju. Zdravstvene razmere se trenutno izboljšujejo, vendar podjetja razmišljajo o različnih kombinacijah dela. Kar lahko zaključimo je, da generalno ne bo več klasičnega delovnega okolja, kot smo ga poznali v preteklosti, temveč bo to najverjetneje kombinacija prisotnosti v podjetju in dela na daljavo. Analize kažejo številne prednosti dela na daljavo v pogledu fleksibilnosti delovne sile, zmanjšanja stroškov za najem poslovnih prostorov, energijo in potnih stroškov, po drugi strani pa prihajajo s strani zaposlenih povratne informacije o pomanjkanju socialnih stikov in povezovanja. Vodje imajo nalogo oblikovati uravnotežen tim, ki bo medsebojno povezan in učinkovit, hkrati pa so postavljeni pred izzive, kako izboljšati te povezave in sodelovanje z uporabo moderne tehnologije, zgraditi in okrepiti odgovornost ter reševati konflikte in težave, ki so značilne za oddaljene ekipe.

V okviru webinarja boste spoznali principe in orodja za učinkovito delovanje in povezovanje virtualnih timov, komunikacijske pristope za ustrezen pretok informacij in reševanje konfliktnih situacij ter razvojne faze skozi katere pridemo do visoke učinkovitosti tima.Vodenje s spremembami

sreda 14.7.2021, 9.00-12.00 (4 ped. ure)

Preteklo leto je bilo hkrati generator in pospeševalec sprememb, ki vključujejo vse vidike našega življenja, zlasti na delovnem mestu. Trenutne razmere kažejo, da bomo morali še naprej postavljati v ospredje upravljanje sprememb. Nepričakovani preobrati, ki smo jih do sedaj prestali, zahtevajo uvedbo novih sistemov in postopkov v celotni organizaciji, ki nam bodo pomagali premagati morebitne izzive na delovnem mestu. Tudi pred letom 2020 je bila ta tema usposabljanja ena najbolj iskanih. Organizacije razumejo, da morajo učinkovito izvajanje sprememb na delovnem mestu voditi in izvajati tisti, ki so za to usposobljeni. Ta webinar udeležencem daje priložnost, da se učijo, vadijo in uporabljajo tehnike učinkovitega uvajanja sprememb, komuniciranja in sodelovanja zaposlenih, da ustvarijo pogoje in okolje za uvajanje sprememb.

Webinar vas bo opremil z novimi spoznanji o trendih v poslovnem okolju, odzivih zaposlenih na spremembe ter tehnikah za učinkovito uvajanje sprememb. Spoznali boste tudi, kakšne navade in dejavnike organizacijske kulture potrebujemo, da bomo lahko nadzorovali proces vodenja s spremembami.Strateško odločanje

sreda, 18.8.2021, 9.00-12.00

Strateško odločanje je kritična veščina za učinkovito vodenje. Rezultat odločitev vodij pomembno vpliva na zaposlene, kupce, trg in na koncu na uspeh podjetja. Razvijanje te veščine zahteva kombinacijo znanja, izkušenj in intuicije. Zahteva tudi postopek, ki bo pomagal opredeliti izziv in izbrati pravi način ukrepanja. Menedžerji uspešnih podjetij vedno najdejo način, kako zaslužiti in prodati izdelke in storitve. Ne samo, da se ukvarjajo z vsakodnevnimi nalogami, razmišljajo tudi o splošni sliki in sprejemajo odločitve, s katerimi bodo podjetje pripeljali tja, kamor želijo. To se imenuje strateško odločanje, kjer se odločitve sprejemajo v skladu s cilji in poslanstvom podjetja. Ta vrsta odločanja usmerja sprejete odločitve in jih usklajuje s ciljem podjetja. Zahteva nenavadno razmišljanje, saj morajo vodje upoštevati prihodnje scenarije, ki se lahko zgodijo ali pa tudi ne. Ti scenariji bodo tisti, ki bodo določili, v katero smer bo šlo podjetje.

Webinar vam bo približal strukturo in proces odločanja skozi 5 ključnih korakov. Spoznali boste tudi pomembne vidike v procesu odločanja in dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost odločanja ter tehnike za oblikovanje alternativ, ki nam pomagajo v procesu odločanja.Webinarje bo izvajal Primož Pleško, predavatelj in coach v podjetju Vernar consulting, d.o.o. Na področju svetovanja in izobraževanja, razvoju kadra deluje 13 let. Je specializiran mednarodno certificiran TTI Success Insights svetovalec za profiliranje vedenjskih potencialov, vrednot, motivatorjev, čustvene inteligence in prodajnih veščin. Izvaja delavnice iz področij prodaje, pogajanj, komunikacija, vodenje, medosebne inteliegnce, čustvene inteligence, timsko delo in druge.

Termini:

Učinkovitost virtualnih timov, sreda 30.6.2021, 9.00-12.00 (4 ped. ure)
Vodenje s spremembami, sreda 14.7.2021, 9.00-12.00 (4 ped. ure)
Strateško odločanje, sreda, 18.8.2021, 9.00-12.00 (4 ped. ure)

Kotizacija:

Prijava na posamični webinar: 129,00 EUR (DDV ni vključen).
Prijava na več webinarjev: ob prijavi na 2 webinarja, nudimo 5 % popust (torej 245,10 EUR, DDV ni vključen), ob prijavi na vse 3 webinarje pa 10% popust (torej 348,3 EUR, DDV ni vključen).
Ob prijavi dveh ali več udeležencev iz istega podjetja nudimo dodaten 10% popust.
Ob prijavi na webinar Učinkovitost virtualnih timov prejmete darilo: 1 TTI Success Insights analizo Delo na daljavo (to je samoocenjevalna analiza vašega komunikacijskega stila pri delu na daljavo).

Prijava na webinar

Ob prijavi navedite na kater webinar se prijavljate.
Kontaktirajte nas