Kadrovska razvojna orodja

KADROVSKO RAZVOJNO ORODJE TTI Success Insights®

Orodje in tehnike za odkrivanje in razvoj potenciala zaposlenih

TTI Success Insights® kadrovsko ocenjevalno orodje pomaga ODKRITI ČLOVEŠKI POTENCIAL pri posamezniku, timu, vodji, direktorju in podjetniku.
Vedenjski potencial
Analiza vedenja skozi 4 dimenzije posameznika (dominantnost, iniciativnost, stalnost in vestnost) razkriva, kakšno je naravno vedenje osebe in kako na svojem delovnem mestu prilagaja vedenje.
ZANIMA ME »
Vrednote ali notranji motivi
Skozi prizmo 6 notranjih motivatorjev (znanje, uporabnost, moč, okolje, pomoč drugim, metodologija) odkrijte, kaj motivira vaše zaposlene.
ZANIMA ME »
Čustvena inteligenca
Analiza EQ vam pomaga razumeti sposobnost posameznika, da zaznava, razume in obvladuje samega sebe in različne situacije, kar je pogoj za visoko raven učinkovitosti in produktivnosti.
ZANIMA ME »
Prodajne veščine
Analizirajte 7 področij dela, s katerimi se srečuje vsak prodajalec pri svojem delu (pridobivanje stikov, prvi vtis, analiza potreb, predstavitev, vplivanje, zaključevanje in splošni vtis na stranko).
ZANIMA ME »

Zakaj Success Insights®
VRHUNSKO OCENJEVALNO ORODJE NA TRGU ŽE OD LETA 1984


35 let izkušenj |
30+ milijonov analiz |
48 jezikov |
65 držav

Za gradnjo samostojne funkcije kadrovske službe izvajamo specifična usposabljanja s področij prepoznavanja potencialov, opravljanja letnih razgovorov in motiviranja zaposlenih.

RESNIČNI, VPLIVNI IN MOČNI REZULTATI

V več kot 30 letih smo z orodjem Success Insights® pomagali več kot 100.000 podjetjem pri izboljšanju kvalitete življenja in produktivnosti zaposlenih, organizacij in timov. Po sodelovanju in uporabi Success Insights® ocenjevalnih orodij podjetja in posamezniki pridobijo:

 • Izboljšajo komunikacijo in produktivnost
 • Znižajo fluktuacijo zaposlenih in povečajo stalnost zaposlenih
 • Izboljšajo učinkovitost zaposlovanja kadra – odpravijo zgrešena zaposlovanja
 • Izboljšanje prodajne učinkovitosti in prodajnih treningov
 • Izboljšana učinkovitost vodenja
 • Boljša delovna angažiranost, zavzetost, motivacija
 • Zmanjšanje škodljivega stresa
 • Učinkovit razvoj talentov v podjetju
Success Insights®

ORODJA, PODKREPLJENA Z RAZISKAVAMI

Potrjeno z več kot 30 letnim raziskovanjem, se zavzemamo k stalnemu izboljšanju naših ocenjevalnih orodij. Normiranje podatkov in stroga analiza podatkov, ki jo izvajajo notranje raziskovalne skupine in neodvisni statistiki, pomagajo zagotoviti, da so naše ocene najbolj zanesljiva in natančna orodja na trgu.

NAŠI PODATKI SO POGLOBLJENI

Z uporabo predikativne analitike naša ocenjevalna orodja zagotovijo podatke, ki pomagajo našim strankam najbolje razumeti sebe in svoj tim. Podatki so prilagojeni posameznim podjetjem in pomagajo pri kreiranju zgodbe, ki stoji za vsako organizacijsko edinstveno kulturo.

PRILAGOJENA POROČILA

Individualizirana in skupinska poročila zagotovijo poglobljen vpogled v ljudi, ki ustvarjajo določeno organizacijo. Je informacija, ki znanstveno razkrije potencial in le-tega preusmeri v dejanje.

Vaš materni jezik je pomemben. Vaši možgani se z jezikom povežejo na različnih nivojih. Ko izpolnjujete vprašalnik v vašem maternem jeziku, so vaši možgani medseboj najbolj povezani. Zato TTI SI daje velik poudarek na lokalnih prevodih vseh analiz, da bi pridobili najboljše rezultate.

»Po 20+ letih na trgu, TTI SI nudi najvišje kvalitetna ocenjevalna orodja po vsem svetu, medtem pa ustvarja in vzdržuje pomembne mednarodne odnose, ki skupaj tvorijo globalno blagovno znamko, ki nas vse povezuje.« Rick Bowers (Predsednik, TTI Success Insights)

Ocenjevanje prilagojeno kulturnim razlikam: Razumevanje ljudi se začne z razumevanjem kulture. Regionalne norme lahko zagotovijo jasno sliko edinstvenosti posameznika. Glede na našo ogromno bazo podatkov tekom zadnji treh desetletij, lahko resnično zagotovimo visoko stopnjo točnosti podatkov strankam.

Kadrovska akademija Success Insights®

Osvojite veščine in orodja za učinkovito vodenje kadrovske službe.

odkrijte več
Success Insights®

Zakaj kadrovska akademija Success Insights®?


Nekaj bistvenih poudarkov kadrovske akademije Success Insights®:

zgradite učinkovito kadrovsko funkcijo v podjetju,

izboljšajte učinkovitost kadrovanja in umeščanja ljudi v time,

pridobite certifikat akreditiranega Success Insights® kadrovskega svetovalca.

ASSESS SYSTEMS

Kompetenčni model za razvoj zaposlenih

Smo licenčni partner za Slovenijo in Hrvaško pri odkrivanju in razvijanju kompetenc zaposlenih ter postavitvi kompetenčnih modelov v podjetja z uporabo orodja ASSESS SYSTEMS.
Analiza kompetenc
Analiza kompetenc opisuje posameznikovo trenutno stanje glede na razvitost kompetenc, ki so opredeljene v modelu kompetenc podjetja ter možnosti in predloge za razvoj vsake kompetence. Uporabna je za selekcijo in razvoj.
ZANIMA ME »
Analiza 360˚
vsebuje vpogled v vedenje na delovno mesto skozi lasten pogled in pogled drugih, primerjavo med ocenami različnih ocenjevalcev, primerjavo med ocenami po ponovnem reševanju vprašalnika čez poljubno časovno obdobje.
ZANIMA ME »

PREDSTAVITEV ASSESS MODELA KOMPETENC IN ANALIZ


Assess ponuja 6 standardnih modelov kompetenc ali pa po meri postavljen kompetenčni model za specifične potrebe posameznega podjetja.
Assess®

Zakaj model kompetenc?


Za podjetja je ključnega pomena usmerjati razvoj kompetenc vodij tako, da podpirajo doseganje strateških ciljev in dolgoročne vizije podjetja.
Assess®

ASSESS – znanstveno podprt sistem

Svetovno priznani in preko številnih validacijskih študij preverjeni psihološki pripomočki, kot npr. Guildford Zimmermanov test temperamenta ali DF lestvica stališč, tvorijo znanstveno podlagi sistema ASSESS. Predstavlja obsežno nadgradnjo in priredbo teh inštrumentov za specializirano uporabo v poklicnem kontekstu.

ASSESS – povezuje osebnost, sposobnosti in kompetence – učinkovito, uspešno in natančno. Ključne zmogljivosti in prednosti ASSESSA so naslednje:

 • uporabnost
 • veljavnost in zanesljivost
 • časovna ekonomičnost
 • meri potencial za vodenje in menedžment
 • internetno podprt in uporabniku prijazen instrument
 • znanstveno podprt model

KAJ ASSESS OMOGOČA?

Ključne prednosti orodja ASSESS so, da vam olajša proces izbora ključnih kadrov ter omogoča optimalen razvoj sodelavcev.

 • Oblikovanje modela kompetenc;
 • Definiranje prihodnosti podjetja in s tem povezanih želenih kompetenc vodij;
 • Oblikovanje jasnih pričakovanj do vodij;
 • Merjenje potenciala obstoječih vodij glede izbranih kompetenc;
 • Zanesljivo meri kompetence, ki so pomembe za delo;
 • Pomoč pri selekciji oz. iskanju novega najprimernejšega vodje glede na postavljen model kompetenc;
 • Izdelavo individualnih in skupinskih poroči;
 • Izdelavo analize Assess 360˚, ki je temelj za načrtovanje konkretnih razvojnih ukrepov;
 • Individualne coachinge za izboljšanje osebnostne in strokovne rasti;
 • Oblikovanje razvojih načrtov za posameznega vodjo;
 • Izvajanje skupinskih razvojnih delavnic...

ZAKAJ Z NAMI? 

Vabimo vas, da nas pokličite ali nam pišete ter nam zaupajte, katero področje razvoja vas zanima in kaj bi radi izboljšali. Individualno se vam bomo posvetili in poiskali najboljšo rešitev za vas!
KONTAKTIRAJTE NAS »