Aktualno

Predvidoma v petek, 16. 4. 2021, bo objavljen nov razpis v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI, na katerem boste podjetja lahko pridobila sredstva za usposabljanja svojih starejših zaposlenih. Namen razpisa je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc s ciljem podaljševanja njihove delovne aktivnosti, ob tem, da morajo vključeni starejši zaposleni izpolnjevati starostni pogoj, da so stari 50 let ali več na dan objave razpisa.

Podjetja bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje naslednjih aktivnosti:

  • priprava strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih;
  • razvoj kariere in krepitev kompetenc starejših zaposlenih, kamor sodijo izvajanje motivacijskih programov za starejše zaposlene, usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja in pridobivanje kompetenc ter novost v tem razpisu
  • obvezna usposabljanja na področju digitalnih kompetenc.

Skupna okvirna višina razpoložljivih nepovratnih namenskih sredstev JR ASI 2021 bo 4.7 milijona EUR.

Prijava je možna od 19. 4. 2021 od 8.00 ure do 23. 4. 2021 do vključno 16.00 ure. Priporoča se e-oddaja vloge. Vloge, ki bodo vložene pred ali po tem roku, ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene.

Za posameznega starejšega zaposlenega lahko pridobite do 1.800,00 EUR oz. 60 ur (v okviru omejitve na velikost podjetja). Veliko podjetje (podjetje z več kot 250 zaposlenimi) lahko prejme 2.000,00 EUR za strategijo ter 50.400,00 EUR za usposabljanje zaposlenih. Srednje podjetje (od 50 do 249 zaposlenih) lahko prejme 1.500,00 EUR za strategijo ter 37.800,00 EUR za usposabljanje. Malo podjetje (od 10 do 49 zaposlenih) lahko prejme 1.000,00 EUR za strategijo ter 18.000,00 EUR za usposabljanje. Mikro podjetje (od 5 do 9 zaposlenih) lahko prejme 5.400,00 EUR za usposabljanje. Zaradi spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja lahko v dogodke usposabljanja vključite tudi mlajše zaposlene brez doplačila.

Do sredstev so upravičena mikro, mala, srednja, velika podjetja in tokrat tudi zadruge. Ključna merila za ocenjevanje oz. dodeljevanje sredstev:

  • delež starejših zaposlenih (vsaj 3 starejši pri najmanj 5-ih zaposlenih);
  • velikost podjetja na dan objave razpisa JR ASI 2021;
  • dodatne točke prejmejo podjetja, ki imajo delež straješih žensk;
  • dodatne točke prejmejo podjetja, ki imajo kot glavno dejavnost po SKD registrirano "E" ali "J".

Izkoristite brezplačno prijavo in izvedbo! Z nami prihranite čas, z veseljem vam bomo svetovali pri prijavnem postopku, nudili strokovno podporo pri predlogu in izboru usposabljanj in izvedli usposablanja iz našega portfelja. Stopimo skupaj in olepšajmo ter olajšajmo delovni dan starejšim zaposlenim.

Kontaktirajte nas za svetovanje. Veselimo se vašega kontakta!

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas