Aktualno

Vabilo na izobraževanje za

Kadrovsko orodje profiliranja z rešitvami na področju človeškega potenciala in programov za usposabljanje

Mednarodno priznani program uporabe orodij za profiliranje TTI SUCCESS INSIGHTS®

POSTANI CERTIFICIRANI SVETOVALEC TTI SUCCESS INSIGHTS®

CERTIFIKACIJA ZA VEDENJE, MOTIVATORJE, PRODAJNE VEŠČINE IN ČUSTVENO INTELIGENCO

Zakaj bi se udeležili TTI SUCCESS INSIGHTS® certifikacije?

Soočanje z vsakodnevnimi spremembami je danes dejstvo. V takem okolju so najuspešnejša tista podjetja in posamezniki, ki se najhitreje prilagajajo spremembam. Izziv za vsako podjetje je prepoznati potenciale zaposlenih, jih povezati s pravimi nalogami in usmerjati k rezultatom, ki jih narekuje zastavljena vizija in strategija podjetja. Postanite certificirani TTI Success Insights® svetovalec in se osebno prepričajte, kako učinkovita podpora so lahko ta orodja za vas pri vprašanjih selekcije novo zaposlenih, razvoju obstoječih zaposlenih, vodenju in razvoju ključnih kadrov in timov v vašem podjetju.

Z udeležbo na izobraževanju boste pridobili mednarodno priznano potrdilo o certifikaciji in postali certificirani svetovalec za kadrovsko razvojno orodje profiliranja TTI Success Insights®.

Komu priporočamo certificiranje?

Proces certificiranja je namenjen strokovnjakom s področja človeških virov, psihologom, kadrovskim strokovnjakom, svetovalcem, trenerjem, poslovnim svetovalcem, coachem, ocenjevalcem, zaposlovalcem, direktorjem in vodjem specifičnih sektorjev, terapevtom, ter vsem osebam, ki želite natančno in znanstveno odkrivati, izmeriti in razvijati talente ljudi.

Kaj boste spoznali?

Ljudje so največji kapital vsakega podjetja. Povečati vrednost tega človeškega kapitala je osnovni cilj metodologije TTI Success Insights®. Prioriteta pri tem je prepoznati potenciale posameznika in skupin, jih razvijati in spodbujati. Osredotočimo se na vedenjski potencial, vrednote, motive, notranje motivatorje, veščine in čustveno inteligenco. Različne vidike posameznikovega potenciala združujemo v celosten kontekst gledanja na posameznika. Na izobraževanju se usposobite za uporabo osebnostnih analiz, branja grafov, svetovanja pri zaposlovanju in razporejanju kadra ter grajenju učinkovitih timov, izvajanja osebnostnih coachingov in nadaljnjih usposabljanj kadra.

Kaj boste pridobili?
 • Bogastvo edinstvenih znanj kot trener, kadrovski svetovalec, vodja ali strokovnjak, s katerimi krepite področje razvoja kadrov, delovne učinkovitosti in izboljšate uspešnost ter strateški učinek.
 • Poglobljeno razumevanje vedenjske tipologije po C.G.Jungu, W. Marstonu, J. Jacobi, MBTI, hierarhije vrednot in motivov po E. Sprangerju, čustveno inteligenco po D. Golemanu.
 • Izobraževanje notranjih trenerjev v podjetju za uporabo najboljših orodij, ki zagotavljajo najbolj točne rezultate.
 • Dostop za uporabo orodij odličnosti, ki imajo dokazano veljavnost, znanstveno zanesljivost, verodostojnost in mednarodno priznanje.
 • Pridružili se boste naši skupnosti in pridobili dostop do namenskih in posebnih delavnic ter poglobljenih tečajev.
Kako poteka certificiranje?

Proces certificiranja poteka v sklopu 3 dnevne skupinske seminarske delavnice in pol dneva individualnega coaching svetovanja po zaključenem izobraževanju, da lahko posamezniki svoje usposabljanje obogatijo s prilagojenim študijem in spoznajo neposredno uporabnost metode v svojem poklicu ali podjetju.

Termin:

22., 23. in 29. marec 2023

 • Trajanje: 08.30 - 14.30

Lokacija:
Vernar consulting d.o.o., Tehnološki park 18, 1125 Ljubljana

V kolikor se okoliščine spremenije, se izobraževanje spremeni v spletno obliko.


Vsebina

1. del usposabljanja

Predstavitev TTI Success Insights® sistema – modela upravljanja s človeškim potencialom.

Tri temeljna vprašanja in pripadajoče analize:

 • KAJ: analiza kazalec prodajnih veščin, analiza delovnih mest,
 • KAKO: analiza vedenjskega potenciala,
 • ZAKAJ: analiza vrednot, notranjih motivatorjev in čustvene inteligence.

VEDENJSKI POTENCIAL
Znanstvena podlaga vedenjskega modela: C.G.Jung, W.M.Marston, J.Jacobi, MBTI.
Štirje osnovni vedenjski tipi.
Pozicioniranje na Success Insights® krogu.
Naravno in prilagojeno vedenje.
Moči, talenti in prednosti posameznih tipov.
Slabosti in razvojne točke posameznih tipov.

PROFIL DELOVNEGA MESTA
Kako profilirati delovno mesto glede na vedenjske značilnosti.
Kako profilirati delovno mesto glede na vrednote in motive.
Primerjava delovnega mesta s kandidati in ugotavljanje najprimernejše izbire.
Praktičen del: branje analiz, grafov, učenje interpretacije, praktični primeri.

2. del usposabljanja

VREDNOTE, NOTRANJI MOTIVATORJI
Znanstvena podlaga za model vrednot, notranjih motivatorjev: Gordon Allport, Eduard Spranger, Bill Bonnstetter.
Sprangerjevih šest kategorij vrednot.
Nadgradnja osnovnih vrednot v TTI 12 motivatorjev.

GRAJENJE TIMA
Kako graditi in motivirati učinkovit tim glede na različne vedenjske tipe in motivacijo.
Komunikacija v timu z obzirom na gradnjo odnosa.
Razumevanje in branje timskih analiz.
Praktični primeri, timske slike, prerazporejanje timov.

KAZALEC PRODAJNIH VEŠČIN
Razumevanje učinkovitih prodajnih veščin.
Poznavanje 7 faz prodajnega procesa.
Interpretativna vprašanja in praktična uporabnost analize za prodajne coachinge.

3. del usposabljanja

ČUSTVENA INTELIGENCA
Znanstvena podlaga modela čustveni kvocient: Dr. Izzy Justice, Bill Bonnstetter (TTI), Daniel Goleman.
Pomen čustev v poslovnem svetu.
Razlika med IQ in EQ.
Pet dimenzij EQ.
Uporaba EQ za doseganje vrhunskih rezultatov.
Kako izmeriti čustveni kvocient.
Praktičen del: interpretativna vprašanja, branje analize, uporaba za razvojne coachinge.

KORIST IN PRAKTIČNA UPORABA TTI SUCCESS INSIGHTS® METODOLOGIJE:

 • Odkrivanje, analiziranje in krepitev človeškega talenta.
 • Zaposlovanje novih sodelavcev.
 • Ocenjevanje.
 • Prerazporeditev znotraj podjetja.
 • Načrtovanje in razvoj kariere.
 • Vodenje in motivacija.
 • Grajenje tima.
 • Prepoznavanje in razvoj ključnih mladih kadrov.
 • Osebnostni razvoj za vodje in prodajnike.
 • Usposabljanje, trenerstvo, coaching.
 • Opredelitev idealnega delovnega mesta in primerjave z delovnimi mesti.
 • Ocena prodajnih veščin.

Zaključni test in podelitev mednarodno priznanega certifikacijskega potrdila.

4. del usposabljanja

INDIVIDUALNI COACHING
Prilagojen pogovor o tem, kako učinkovito uporabljati orodje v praksi.
Spoznati uporabnost metode v posameznikovem poklicu ali podjetju.
Individualna obravnava in pogovor o dilemah, vprašanjih, možnostih.
Pogovor o naročanju TTI SI orodij, paketi izdelkov in ugodnosti.
Spletni sistem za uporabo TTI SI orodij.
Vaša nameravana uporaba orodja TTI SI.
Pomoč pri pripravi vaše prve delavnice ali coachinga po TTI SI metodi.
Predstavitev brezplačne stalne pomoči in podpore, ki sta vam na voljo.


EKSKLUZIVNI PAKET

Pridobite ekskluziven paket, poln materiala in uporabnih orodij za interaktivno sodelovanje pri izobraževanju, priročnik s poglobljenimi vsebinami.

Paket vključuje:
 • osebno analizo TTI Success Insights® vedenjskega potenciala;
 • osebno analizo TTI Success Insights® vrednot in motivatorjev;
 • osebno analizo TTI Success Insights® čustveni kvocient;
 • TTI Success Insights® certifikacijskih priročnik;
 • obsežno seminarsko gradivo;
 • 3,5 dnevno izobraževanje v obsegu 25-ih pedagoških ur;
 • power point predstavitev in vaje za podporo pri vaši nadaljnji praktični uporabi;
 • poglobljene študije gradiva in veljavnosti;
 • vodič za branje, razlago in interpretacijo analiz;
 • vzorce TTI Success Inisghts® analiz: delovno mesto, kazalec prodajnih veščin, vedenjska analiza, motivatorji, čustvena inteligenca, timska vedenjska analiza, timska motivacijska analiza;
 • TTI Success Insights® certifikat;
 • podporo pri nadaljnji samostojni uporabi orodij TTI SI.

KOTIZACIJA: 1.320,00 EUR na udeleženca (DDV ni vključen)

*v primeru dveh ali več udeležencev iz istega podjetja nudimo popust, 1.150 EUR/osebo (DDV ni vključen).


O kadrovsko razvojnem orodju TTI SUCCESS INSIGHTS®

Je vrhunsko globalno razširjeno ocenjevalno orodje, na trgu že od leta 1984, prisotno v 65 državah in prevedeno v 48 jezikov. Rezultati so resnični, vplivni in močni. V več kot 35ih letih smo z orodjem TTI Success Insights® pomagali več kot 100.000 podjetjem pri izboljšanju kvalitete življenja in produktivnosti zaposlenih, organizacij in timov. Orodja so podkrepljena z več kot 30 letnim raziskovanjem, stalno se zavzemamo k izboljšanju naših ocenjevalnih orodij. Normiranje podatkov in stroga analiza pomagajo zagotoviti, da so naše ocene najbolj zanesljiva in natančna orodja na trgu. Podatki so poglobljeni z uporabo predikativne analitike. Ocenjevanje je prilagojeno kulturnim razlikam.

TTI Success Insights® ocenjevalno orodje ima pristop združevanja več različnih znanosti, odkriva človeški potencial, tako da širi zavedanje o sebi, drugih in organizacije. Globlje kot le DISC vedenjski potencial TTI SI zagotavlja rešitve pri zaposlovanju, motiviranju in razvijanju pravih ljudi v pravih timih s testiranjem motivatorjev in čustvene inteligence. Celostno prikaže posameznika – kaj počnejo, kako počnejo in zakaj počnejo določeno zadevo. Meri prisotnost in odsotnost vedenja, prejemanje in izmikanje. V podatkovni bazi več milijonov posameznikov skozi 3 desetletja zbiramo podatke in nadalje definiramo naša ocenjevalna orodja.Vas certifikacija zanima?

Za prijavo izpolnite obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem času.
Prijavite se