Aktualno

ČUSTVENA INTELIGENCA IN EQ TESTIRANJE

Čustvena inteligenca je sedaj še bolj kot kadarkoli ključna pri kreiranju učinkovitega delovnega okolja. Vas zanima, kaj točno čustvena inteligenca je, kaj je orodje TTI Success Insights EQ analiza in kako lahko svoje življenje obogatite z znanjem o uporabi čustvene inteligence?

Kaj je čustvena inteligenca?

Čustvena inteligenca je sposobnost zaznavanja, razumevanja in učinkovitega upoštevanja moči in smisla čustev za doseganje višjih ravni sodelovanja in produktivnosti.

Koncept čustvene inteligence je bil ključna sestavina človeškega vedenja že od začetkov časa, vendar je besedna zveza »čustvena inteligenca« postala širše znana z delom Daniela Golemana v sredini 90ih let. EQ pomeni čustveni kvocient in meri našo čustveno inteligenco, ki kaže, kako dobro obvladujemo naša čustva in vpliv le-teh na odnose z drugimi.

Kaj EQ analiza meri?

Čustveni kvocient (EQ) meri samozavedanje, samoobvladovanje, notranjo motivacijo, zavedanje drugih in obvladovanje odnosov.

Samozavedanje je sposobnost prepoznati in razumeti lastna razpoloženja, čustva in težnje.

Samoobvladovanje je sposobnost nadziranja in preusmerjanja motečih impulzov in razpoloženj ter nagnjenost k premišljenim sodbam in razmisleku pred akcijo.

Zavedanje drugih je sposobnost razumeti čustveno razpoloženje drugih ljudi, ter vpliv vaših besed in dejanj nanje.

Obvladovanje odnosov je sposobnost vplivanja na jasnost čustvenega stanja drugih z obvladovanjem medosebnih razmerij in grajenjem socialnih mrež.

Notranja motivacija je strast do dela iz razlogov, ki presegajo zunanje težnje po znanju, okolici, drugih, moči, metodologiji in temeljijo na notranji težnji ali nagnjenosti k energičnemu in vztrajnemu zasledovanju ciljev.

Zakaj EQ testiranje?

Podjetje TTI Success Insights se je pri ocenjevalnem orodju EQ testiranje povezalo z dr. Izzy Justice in njegovim raziskovalnim delom, ki bazira na strokovnih okvirih Daniela Golemana 1995 o Čustveni inteligenci. S to povezavo so želeli okrepiti ocenjevalno orodje in postati najboljši pri zagotavljanju rešitev na področju ocenjevalne industrije. S skupnimi močmi so ocenjevalno orodje EQ še izboljšali. Prvo je bilo orodje ustvarjeno leta 2008, posodobljeno v letih 2011, 2015 in nazadnje v letu 2018. Individualizirano poročilo EQ omogoča posamezniku, da uvidi svojo stopnjo EQ skozi svoja očala.

Z zavedanjem lastnega čustvenega stanja in stanja pri drugih, je prvi korak k izboljšanju delovanja in učinkovitosti.

Zakaj je EQ pomemben ravno sedaj?

Čustvena inteligenca je verjetno najpomembnejša veščina, ki jo vsak strokovnjak lahko razvije na svojem delovnem okolju.

Študije kažejo, da je 85 % finančnega uspeha v podjetjih odvisnega od veščin in »človeškega inženiringa«, osebnosti in sposobnosti komunikacije, pogajanja in vodenja. Raziskave odkrivajo, da je le 15 % finančnega uspeha odvisnega od tehničnih sposobnosti. Z drugimi besedami, mehke veščine in veščine, povezane s čustveno inteligenco, so ključne veščine.

Novo delovno okolje bo postavilo ljudi na prvo mesto, zato bo razvoj mehkih veščin in čustvene inteligence še toliko bolj pomemben.

Kako vam čustvena inteligenca pomaga?

Če ste iskalec zaposlitve, boste presenečeni nad dejstvom, da je 51 % delodajalcev povedalo, da imajo težave, pri iskanju zaposlenih z razvitimi mehkimi veščinami. Če izboljšate zavedanje tako samega sebe in drugih, boste v zaposlitvenem postopku blesteli – dobro se boste predstavili in uspevali v izredno tekmovalnem zaposlitvenem bazenu.

Če delate v timu, boste z grajenjem na samozavedanju preko čustvene inteligence preoblikovali vaše odzive in interakcije z vodji in sodelavci. Bolj se boste zavedali lastnih čustev in nadzirali vaše odzive na konflikte.

Če ste vodja, boste z razvijanjem EQ, kar je ključno za vaš razvoj, vendar tudi za razvoj vašega tima. Vodje morajo znati govoriti samozavestno, razumeti in sočustvovati s potrebami in stiskami drugih, hitro prebrati vzdušje v pisarni, da lahko komunicirajo skladno z odzivi.

Kdo lahko uporabi EQ ocenjevalna orodja?

Eq analiza je lahko samostojno poročilo in vam nudi vpogled v lastno čustveno inteligenco. Lahko je del kombiniranega poročila, združeno z vedenjskim potencialom ali vašimi motivatorji. Na podlagi različnih informacij boste gradili mozaik človeške osebnosti in o sebi, potencialnem kandidatu, ali svojemu podrejenemu, svojemu sodelavcu, pridobili koristne informacije, s katerimi boste lahko izboljšali odnose, komunikacijo, učinkovitost in uspešnost sodelovanja z drugimi.

Če vas zanima, kako lahko EQ ocenjevalno orodje uporabite pri svojih zaposlenih, pri sebi, v timu ali v svojem podjetju, nas kontaktirajte glede možnosti certifikacije in/ali uporabe.

Zanima me več.

Vas zanima kaj točno čustvena inteligenca je in kako bi lahko orodje EQ uporabili za boljši uspeh? Kontaktirajte nas.
Kontaktirajte nas