Aktualno

"IZMERI, TRENIRAJ, IZBOLJŠAJ!"

Čustvena inteligenca je temelj za sprejemanje odločitev.

Raziskave kažejo, da imajo podjetja, kjer imajo zaposleni višjo stopnjo čustvene inteligence koristi v višji učinkovitosti, rezultatih in uspehu. Vodje, ki gradijo čustveno inteligentno kulturo pripeljejo podjetja do konkurenčnih prednosti na trgu. Zaposleni z višjo stopnjo čustvene inteligence so bolj prilagodljivi, sprejemajo boljše odločitve, se zavedajo svojih talentov, edinstvenih prednosti ter gradijo na svojih razvojnih točkah, se samoobvladujejo, so izredno notranje motivirani ter uspešneje sodelujejo z drugimi.

Čustvena inteligenca je sposobnost, ki jo lahko razvijamo. S testiranjem in uvedbo vodenega EQ treninga pri delu za razvoj delovnih kompetenc zaposlenih, opažamo 25 % porast v letnem dobičku. Prepričajte se tudi vi!

TTI Čustveni kvocient™ je orodje, s katerim temeljito izmerimo stopnjo EQ zaposlenega in na podlagi te analize stanja pripravimo individualni EQ trening, ki posamezniku omogoča razvoj na tistih dimenzijah, ki so slabše razvite. Z razvojem EQ gradimo na samozavesti, prepoznavanju in razumevanju sočloveka in potreb, izboljšanju medosebnih odnosov in komunikacije ter nenazadnje lastne učinkovitosti in sodelovanja z drugimi.

Čustveni kvocient (EQ) meri čustveno inteligenco, sposobnost razumevanja in učinkovitega upoštevanja moči in smisla čustev za doseganje višje stopnje sodelovanja in produktivnosti.

Z EQ treningom bodo zaposleni razvili veščine in znanje, ki jim bo omogočalo boljše razumevanje strank, upravljanje z lastnimi pričakovanji in posledično zadovoljevanje potreb strank.

KAJ POROČILO TTI ČUSTVENI KVOCIENT™ NUDI?

Poročilo TTI Čustveni kvocient™ pogleda posameznikovo stopnjo čustvene inteligence. Nudi vpogled v dve širši področji – zavedanje sebe in drugih. Temelji na znanstvenih dognanjih psihologa D. Golemana in dr. Izzy Justica. V podjetju Target Training International so znanstveno podlago implementirali v računalniško verzijo poročila, ki je objektivno, natančno, zanesljivo, verodostojno, globalno prisotno in dostopno v različnih jezikih.

Meri 5 dimenzij čustvene inteligence:

  1. Samozavedanje
  2. Samoobvladovanje
  3. Notranja motivacija
  4. Zavedanje drugih
  5. Obvladovanje drugih

Raziskave kažejo, da prodajni svetovalci in svetovalci strankam, ki so šli skozi poglobljen EQ trening, pridobijo več strank, imajo večjo prodajo, svetovanje strankam je boljše ter imajo boljši rezultat pri ohranjanju strank, kot tisti, ki niso šli skozi trening. (Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations)

KAKO POTEKA PROJEKT – IZMERI, TRENIRAJ, IZBOLJŠAJ:

Podjetje Vernar consulting d.o.o. je nosilec licence TTI EQ orodja za Slovenijo. Notranji specializirani in certificirani izvajalci izvajamo certifikacijska izobraževanja Postani Certificiran EQ Coach in poglobljene EQ treninge in coachinge, ki jih prilagodimo na potrebe vaše organizacije.

Projekt vodenega izboljšanja razvoja čustvene inteligence vaših zaposlenih poteka v 3 korakih:

  1. Korak: Zaposlene testiramo, naredimo analizo stanja, ki pripomore k dvigu EQ dimenzije samozavedanja. Za testiranje uporabimo orodja TTI Success Insights vedenjski potencial, 12 motivatorjev in EQ.

  2. Korak: na podlagi rezultatov testiranja pripravimo prilagojen program EQ treninga, ki je lahko individualen v obliki coaching srečanj, ali skupinski v obliki kombinacije krajših delavnic s coaching srečanji.

  3. Korak: Ko EQ trening zaključimo priporočamo ponovno testiranje s TTI EQ analizo, da izmerimo napredek. Priporočamo kontinuirana, redna coaching srečanja, s katerimi omogočamo stalno podporo in razvoj.

Preverite, kako bi projekt implementacije EQ treninga v vaše podjetje koristil vam in nas kontaktirajte za ponudbo.

Prosim za ponudbo

Če vas zanima vpeljava EQ treninga v podjetje za razvoj vaših zaposlenih, nas kontaktirajte za ponudbo.
Kontaktirajte nas