Vernar consulting

»Človeka ne morete ničesar naučiti. Lahko mu le pomagate, da znanje odkrije sam v sebi.« Galileo Galilei

Približuje se izobraževanje TTI Success Insights® EQ Coach zato smo za vas pripravili krajši intervju na temo, kako s coaching pristopom razvijamo čustveno inteligenco. Vabimo vas k branju intervjuja s specialistko na EQ področju go. Mino Černe.

1. Zakaj je čustvena inteligenca pomembna in kako se kaže v kulturi podjetja?

Raziskave kažejo, da ima povprečna negativna izkušnja na telo psihološke učinke še približno 4 ure, toliko časa namreč ostanejo endorfini v telesu. To pomeni, da že najmanjša negativna izkušnja posameznega zaposlenega zmanjša njegovo optimalno delovno učinkovitost za vsaj 4 ure. Ljudje, ki ne cenijo moči lastnih čustev in njihovega vpliva, tako pozitivnega kot negativnega, lahko zapravijo veliko časa in denarja, kot nezavzeti in nizko učinkoviti. Obratno je prav tako resnično. Če vodja ustvari pozitivno izkušnjo za svoje zaposlene, pozitivni endorfini ostanejo v človeškem telesu in oblažijo negativno izkušnjo. Čustvena inteligenca je edina kompetenca, ki lahko pomaga tako zaposlenim kot delodajalcu. Je sposobnost prepoznati in uravnavati čustva ter jih izkoristiti za višjo učinkovitost. V poslovnem okolju se čustvena inteligenca kaže na več načinov. To vključuje odprto komunikacijo, visoko stopnjo zaupanja v zaposlene, prevzemanje odgovornosti za lastna dejanja, sodelovanje za skupni cilj, ustvarjalno in pozitivno vzdušje ter spodbujanje dajanja in prejemanja povratnih informacij. Prav tako vključuje poštenost, integriteto, avtentičnost, spoštovanje različnosti ter demokratski način vodenja, kjer napake niso kaznovane, ampak so del učenja in razvojne poti.

2. Ali se čustveno inteligenco lahko razvija in kako?

Na uspeh na delovnem mestu vplivajo različni dejavniki, vključno s sposobnostmi čustvene inteligence (EQ), tehničnimi veščinami in kognitivnimi zmožnostmi (IQ). Medtem ko kognitivnih zmožnosti ne moremo spreminjati, in tehnične veščine imajo svoje omejitve, je mogoče čustveno inteligenco razvijati in krepiti. Obstaja več načinov za razvijanje čustvene inteligence, kot so branje tematske literature, izobraževanje, psihoterapija in drugo. Preizkušeno najučinkovitejša metoda za razvijanje čustvene inteligence pa je EQ coaching metoda, ki z individualnim pristopom omogoča razvoj vseh 5 dimenzij čustvene inteligence. Ta proces traja običajno od treh mesecev do pol leta, odvisno od intenzivnosti in pogostosti srečanj.

3. Zakaj ravno coaching pristop?

Coaching je močno orodje za komunikacijo in dvig samozavedanja. S pravilno uporabo lahko posameznikom pomaga razvijati se in izboljšati svojo individualno učinkovitost. Namen coachinga je dvig samozavedanja in odgovornosti posameznika, da prevzame odgovornost za svoja dejanja, čustva, misli in spremembe - kar pomaga pri uresničevanju najboljše različice sebe.

4. Koristi EQ coachinga za organizacije?

EQ Coaching ima številne pozitivne učinke na organizacije. Pomaga izboljšati učinkovitost in produktivnost zaposlenih, pozitivno vpliva na njihovo samozavest in motivacijo ter spodbuja spremembe v vedenju, kulturi in vodenju. Pospešuje proces sprememb v organizacijah, zmanjšuje fluktuacijo zaposlenih ter povečuje stopnjo zadržanja zaposlenih, kar zmanjšuje stroške, povezane s pošiljanjem zaposlenih na zunanje izobraževanje ter iskanjem novih zaposlenih. Prav tako prispeva k rasti bodočih vodij znotraj organizacije ter spodbuja kulturo učenja in razvoja. Pomembno je tudi, da EQ Coaching pomaga zaposlenim doseči boljše ravnovesje med delom in zasebnim življenjem ter živeti v skladu z lastnimi motivatorji, kar vodi k večji učinkovitosti pri delu, notranjemu zadovoljstvu, sreči ter umirjenosti. Spodbuja osebnostno rast zaposlenih, kar pa posledično vpliva na njihovo celostno zadovoljstvo, motivacijo ter dosežene rezultate. EQ Coaching tako pripomore k temu, da zaposleni postajajo boljši ljudje, se razvijajo na osebnostni ravni ter pozitivno vplivajo na organizacijsko okolje in uspešnost.

5. Kakšen naj bo dober EQ Coach?

Dober EQ Coach je čustveno inteligenten, ima dobro razvito samozavedanje, se samoobvladuje, je močno notranje motiviran, ima dobro razvito zavedanje drugih in obvladuje odnose. Zanima se za okolico in svet, ki ga obkroža. Ima visoko stopnjo integritete in etike. Visoko ceni in spoštuje dragocene lastnosti in potenciale ljudi ter se zaveda, da so ljudje sposobni in iznajdljivi. Prav tako pozna svoje omejitve in spoštuje omejitve drugih, ne sodi jih, ampak zadrži morebitne pomisleke ali sodbe. Spodbuja spremembe s svojim zavzetim komunikacijskim pristopom. Gradi dobre odnose, pozorno posluša ter postavlja ustrezna vprašanja. Je usklajen s svojo intuicijo in notranjim navigacijskim sistemom ter spodbuja nove poglede, pri čemer izžareva naravno pozitivno energijo. Dober EQ coach ceni in spoštuje sebe ter druge, kljub morebitnim razlikam v vrednotah, prepričanjih in dejanjih.

6. Kdaj je eq coaching uspešen?

Za uspešen čustveno inteligentni coaching je potrebno izpolniti tri pogoje. Prvič, coach naj bo sam čustveno inteligenten, kar pomeni, da ima potrebna znanja, veščine, naravnanost, prepričanja in navade za izvajanje coachinga na čustveno inteligenten način. Drugič, oseba, ki je coachana, naj bo pripravljena na spremembo in odprta za proces coachinga. Tretjič, organizacija, kjer se coaching odvija, mora imeti kulturo, ki je primerna za coaching, kar pomeni, da podpira in spodbuja uporabo čustvene inteligence ter vključuje coaching kot del svoje poslovne prakse.

7. Kako postanemo EQ Coach?

Certificiranje in udeležba na izobraževanju TTI Success Insights EQ Coach, ki bo potekalo 10., 11., 17. in 18. maja 2023 (skupno 4 dni), vam omogoča pridobitev naziva EQ COACH. Na izobraževanju boste pridobili potrebna znanja in veščine za izvajanje EQ coachinga.

»Vsakdo se lahko ujezi – to res ni težko. Toda težko se je ujeziti na pravo osebo, v ravno pravi količini, v pravem trenutku in na pravi način.« Aristotel, Nikomahova etika

Z veseljem se odzovemo na vaša vprašanja o zgornji temi, razvoju organizacij in zaposlenih.
Kontaktirajte nas