Aktualno

Podjetja, ki uporabljajo TTI Success Insights ocenjevalno orodje v vseh procesih delovanja (selekcija, razvoj, vodenje, timsko sodelovanje, komunikacija, grajenje na odnosih) imajo povečano stopnjo zavzetih zaposlenih, povečano stopnjo zadržanja zaposlenih za večji dobiček, boljši postopek zaposlitvenih razgovorov z uporabo benchmarka.

Sistemski pristop k razvoju talentov in zadržanju kakovostnih kadrov v organizacijah se lahko izvede s pomočjo ocenjevalnih orodij, ki odpirajo človeški potencial. Ocenjevalna orodja vključujejo profiliranje, evalvacijo vodstvenih sposobnosti, evalvacijo čustvene inteligence in drugih metod, ki pomagajo organizaciji razumeti potencial in prednosti svojih zaposlenih. Uporaba takšnih orodij omogoča organizaciji, da postavijo ljudi na prvo mesto in se osredotočijo na njihovo zadovoljstvo, motivacijo in zavzetost, kar pripelje do boljših rezultatov in večje konkurenčne prednosti.

Orodje nam omogoča:

 • sistemski pristop pri rekrutiranju top performerjev, da lahko maksimalno izkoristi potenciale posameznikov ter izboljšamo delovanje v timu. Postavimo benchmark delovnega mesta, da pridobimo natančno oceno, kakšno osebo iščemo.
 • sistemski pristop k razvijanju talentov in vodij ter uvedbi načrtovanih strokovnih izobraževanj (glede na delovno mesto in zaposlenega). Slab vodja lahko negativno vpliva na produktivnost in kulturo v podjetju, zato je nujno vlagati v razvoj vodij in jih usposabljati za čustveno inteligentno vodenje. Profiliranje je temeljni korak v razvoju vodij, saj pomaga povečati samozavedanje in razumevanje lastnih moči in omejenosti, ki jih lahko spremenimo v priložnosti. Program razvoja vključuje tematsko usmerjene delavnice in individualne coachinge za razvoj vodstvenih veščin in potencialov.
 • sistemski pristop k povišanju stopnje zadržanja kakovostnih kadrov (uvedba stay-in intervjujev, gradnja znamke delodajalca, usklajevanje vizije in vrednot podjetja z vrednotami posameznikov).
 • razvoj timov vključuje različne metode, ki pomagajo ekipi do boljšega medsebojnega razumevanja, spoštovanja in grajenja odnosev ter kulture zaupanja in podajanja konstruktivnih povratnih informacij. Profiliranje in skupinske ekipne delavnice so lahko učinkoviti načini za prepoznavanje ekipnih močnih točk in prednosti, kot tudi slepih peg. Profiliranje ekipe omogoča posameznikom, da razumejo svoje osebnostne "barve" in ključne motivatorje, kar lahko pomaga pri izboljšanju komunikacije in razumevanja med člani ekipe. Skupinske ekipne delavnice pa omogočajo ekipi, da se poglobijo v te teme in sprejmejo različnost posameznikov.

 • sistemski pristop razvijanja organizacij na način, da zaposlene vključujete v proces sprejemanja odločitev, spremembe naj bodo osredotočene na skupine in oddelke, gradite na kulturi zaupanja v celotni organizaciji, spodbujajte sodelovanje, vlagajte v izobraževanje, koristi in pobude, ustvarite priložnosti za podajanje povratnih informacij.

Nekaj koristi uporabe kadrovsko razvojnega orodja za profiliranje TTI SUCCESS INSIGHTS:

 • že peto leto zapored je bilo izbrano kot eno izmed 20 najboljših orodij za ocenjevanje in razvoj na mednarodnem trgu (2018, 2019, 2020, 2021, 2022);
 • na trgu je prisotno že več kot 30 let kot vrhunsko ocenjevalno orodje, podprto in potrjeno z več kot 30 letnimi raziskavami: normiranje podatkov, natančne analize podatkov, notranje raziskovalne skupine, neodvisna statistika, uporaba predikativne analitike;
 • eno izmed najbolj zanesljivih in natančnih orodij na trgu (več kot 96 % stopnja verodostojnosti podatkov);
 • profiliranje razkrije človeški potencial pri posamezniku, timu, vodstvu;
 • združuje več različnih znanosti, odkriva človeški potencial, širi zavedanje o sebi, drugih in organizaciji, razkrije celostno podobo človeka: vedenjski potencial (DISC metoda), vrednote, motivatorji, čustveno inteligenco in prodajne veščine.
 • omogoča rešitve pri zaposlovanju (pomaga postaviti ljudi na primerna delovna mesta), načrtovanju in razvoju kariere posameznikov, timskemu delu in razvoju timov, ocenjevalnih centrih, profiliranju delovnih mest, načrtovanju izobraževanja, coachingu, svetovanju, izboljšanju procesov vodenja, odnosov, razvoju zaposlenih, izboljšanju komunikacije, sodelovanja, vodenja ipd.

Kontaktirajte nas