Aktualno

TTI Success Insights® je psihometrično orodje za razvoj in selekcijo kadra. Orodje nudi celosten vpogled v posameznika, tako z vidika vedenjskega potenciala, poglobljenih 12 motivatorjev, čustvene inteligence in nenazadnje tudi prodajnih veščin. Je eno izmed najbolj točnih, zanesljivih in modernih orodij na trgu.

Uporaba TTI Success Insights® orodij vam pomaga:

 • umestiti prave ljudi na prava delovna mesta (glede na potencial in motivacijo);
 • zmanjšati fluktuacijo in povečati stalnost zaposlenih;
 • izbojšati učinkovitost zaposlovanja kadra;
 • izboljšati komunikacijo in produktivnost v timu;
 • izboljšati prodajno uspešnost;
 • izboljšati učinkovitost vodenja;
 • povečati delovno angažiranost, zavzetost in motivacijo zaposlenih;
 • zmanjšati škodljivi stres;
 • sistematično in učinkovito razvijanje talentov v podjetju.

Na kakšen način v podjetjih uporabljajo TTI Success Insights® orodje?

 1. korak pri zaposlovanju kadra - finalne kandidate stestirajo in pridobijo objektivno oceno in informacije o kandidatovem naravnem in prilagojenem vedenju ter njegovih motivatorjih. Na ta način pridobijo informacije, koliko kandidat ustreza profilu delovnega mesta (ki ga izdelajo pri postavitvi KPI delovnih mest).
 2. korak pri on-boardingu novega zaposlenega (uvajanju na delovno mesto) - na podlagi orodja lahko lažje in bolj učinkovito uvedemo novo zaposlenega na delovno mesto in v tim, saj mu predstavimo dinamiko, s člani tima se lahko na ta način hitreje spozna.
 3. korak pri razvoju talentov v podjetju - ključno je, da imamo v podjetju izbrane talente, ki jih razvijamo in orodje TTI SI nam pri tem izredno pomaga.
 4. korak pri razvoju vodij v podjetju - pomembno je, da se vodje zavedajo, kakšni so sami in kakšni so njihovi podrejeni, predvsem z vidika talentov, prednosti in slabosti posameznih zaposlenih. Orodje jim to omogoči. Na ta način lahko svoj vodstveni stil in vodenje prilagajajo glede na različne tipe zaposlenih, dvigajo svojo raven čustvene inteligence in vodijo z zgledom in avtentično.
 5. korak pri razvoju prodajnikov v podjetju - za prodajalce je zelo pomembno, da imajo psihološka znanja, kako prepričati raznorazne tipe strank, da znajo prebrati in prepoznati različne osebnostne tipe in prilagoditi svojo prodajno prezentacijo ustrezno naslovniku. Orodje in šolanja povezana s tem jim pri tem pomagajo.
 6. korak oblikovanje učinkovitih timov - pri oblikovanju učinkovitih timov je pomembno, da imamo osebnostno različne profile, kajti vsak prispeva svoj vidik. Pomembno je tudi, da imajo člani tima enake vrednote, saj bodo na ta način bolj povezani in učinkovitejši.
 7. korak coachingi za osebni in strokovni razvoj- orodje zelo pripomore in obogati coaching srečanja, kjer delamo na osebnem in strokovnem razvoju zaposlenih ter dvigu delovne učinkovitosti.
 8. korak nepogrešljiv pripomoček pri letnih razgovorih - pri izvajanju letnih razgovorov je orodje TTI SI nepogrešljiv pripomoček, na podlagi katerega si zaposleni ne zada le operativnih ciljev, ampak tudi cilje za dvig lastne učinkovitosti.

Če vas še nismo prepričali, ZAKAJ je TTI Success Insights® edino pravo orodje za vas, vas vljudno vabimo, da se pridružite brezplačnemu SPLETNEMU SREČANJU, ki bo v sredo, 27.01.2021 ob 13.00-13.45. Na srečanje se je potrebno prijaviti, saj je zaradi interaktivnosti število mest omejeno. Prijavljeni prejmete po srečanju tudi darilo: 1 TTI SI analizo Delo na daljavo + interpretacija.

Podjetje Vernar consulting d.o.o. je ekskluzivni nosilec licence TTI Success Insights® za Slovenijo. Kot vaš lokalni partner skrbimo za prilagoditev orodja na slovenski trg in izvajamo mednarodno priznana certifikacijska izobraževanja v Sloveniji za vse, ki se želijo certificirati za uporabo orodja TTI Success Insights®.

Prijave na e-srečanje

Prijave na e-srečanje
Kontaktirajte nas