Izobraževanje in razvoj kadrov

Izobraževanje in razvoj kadrov

Z različnimi pristopi skrbimo za razvoj in usposabljanje vaših zaposlenih.

Naše izobraževalne delavnice z vsebinami in tematikami delimo na tri večja področja: vodenje, prodaja in medosebne veščine. Poleg že vnaprej pripravljenih programov izvajamo tudi prilagojene delavnice, po potrebah, željah in specifikah posameznega podjetja.
Success Insights®

Zakaj razvijati potencial zaposlenih?


Podjetja, ki se aktivno ukvarjajo z rastjo potenciala svojih zaposlenih, beležijo:

Boljšo komunikacijo in večje razumevanje med sodelavci.

Manjšo fluktuacijo in večjo pripadnost zaposlenih podjetju.

Večjo osebno učinkovitost in boljše prodajne rezultate.

Razvijte vodstveni potencial vaših vodij in ga spremenite v veščine vrhunskega vodenja.

Temelji vodenja

 1. KOMUNIKACIJA Z RAZLIČNIMI VEDENJSKIMI TIPI
 2. MOTIVIRANJE SODELAVCEV
 3. VODENJE S CILJI (SITUACIJSKO VODENJE)
 4. DELEGIRANJE IN VODSTVENA KOMUNIKACIJA
 5. TEMELJI UČINKOVITIH TIMOV
 6. DELO Z ZAHTEVNIMI STRANKAMI
 7. UČINKOVITO UPRAVLJANJE S ČASOM

Napredno vodenje

 1. MEDOSEBNA INTELIGENCA
 2. VODENJE Z VIZIJO
 3. MOTIVIRANJE IN VODENJE NA OSNOVI VREDNOT
 4. KOMUNIKACIJA IN UPRAVLJANJE S KONFLIKTI
 5. UČINKOVITO ODLOČANJE
 6. VPLIVANJE IN PREPRIČEVANJE
 7. DELEGIRANJE IN POVRATNA INFORMACIJA
 8. GRADNJA TIMA IN TIMSKO DELO
 9. RAZVOJ ZAPOSLENIH IN LETNI RAZGOVORI

Vrhunsko vodenje

 1. VRHUNSKO VODENJE (MENTORING)
 2. VODENJE S ČUSTVENO INTELIGENCO
 3. VODJA KOT »COACH«
 4. ASERTIVNO VODENJE
 5. POZITIVNA NARAVNANOST IN UPRAVLJANJE S STRESOM
 6. USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE IN DELOVNJE »OUT OF THE BOX«
 7. UPRAVLJANJE S SPREMEMBAMI – »CHANGE MANAGEMENT«
Po licenčnem modelu odkrivamo skrite potenciale vodij in jih z individualnimi treningi spreminjamo v veščine vrhunskega vodenja.
Gradite celostni vodstveni profil za več vaših perspektivnih zaposlenih? Izberite akademijo vodenja z izbranimi programi, ki jih po opravljeni analizi stanja prilagodimo specifičnim potrebam v vašem podjetju. Akademija predstavlja izjemno učinkovit način usposabljanja, saj v enotni program združimo izobraževalne module, kjer udeleženci na seminarskih delavnicah z interaktivnim sodelovanjem omogočajo izmenjavo znanj, izkušenj, idej in mnenj.

V kolikor želite bolj individualni, osebni in poglobljeni pristop s sprotnim usmerjanjem, vam priporočamo coaching metodo, kjer boste s poglobljeno analizo in kontinuiranimi srečanje izpopolnjevali vaše veščine.
Prodajalec se ne rodi, temveč se naredi skozi teorijo in prakso. Za osvajanje osnovnih večin ter osveževanje znanj, ki jih poznajo vsi izkušeni prodajalci, izvajamo seminarske delavnice, namenjene specifičnim prodajnim okoljem (maloprodaja, B2B …).

Osnovne prodajne veščine

 1. OSNOVNE PRODAJNE TEHNIKE
 2. KOMUNIKACIJA S STRANKAMI
 3. MOTIVIRANJE K PRODAJI
 4. PRODAJA V TRGOVINI
 5. PRODAJA POSLOVNIM PARTNERJEM (B2B PRODAJA)

Temeljni prodajni proces

 1. POZNAVANJE SVOJEGA PRODAJNEGA POTENCIALA
 2. KOMUNIKACIJA Z RAZLIČNIMI TIPI STRANK
 3. PSIHOLOGIJA PRODAJE
 4. PROFESIONALNA PRIPRAVA NA PRODAJO
 5. SVETOVALNA PRODAJA
 6. POGAJALSKE TEHNIKE

Vrhunska prodaja

 1. DELO S KLJUČNIMI KUPCI
 2. DELO Z ZAHTEVNIMI STRANKAMI
 3. REŠEVANJE REKLAMACIJ IN PRITOŽB
 4. POGAJANJA ZA IZKUŠENE PRODAJALCE
 5. VODENJE PRODAJE
Stranka je pomembna, saj vsakemu podjetju z nakupom omogoča obstoj in nadaljnji razvoj. S kvaliteto izdelkov, storitev, predvsem pa z našim odnosom omogočimo, da so stranke zadovoljne in si zagotovimo, da se bodo vrnile. Zato je ključno, da imamo vrhunske prodajalce, ki s svojimi veščinami in pristopom gradijo na dobrih odnosih s strankami.
S prodajnimi treningi usposabljamo tako začetnike v prodaji kot izkušene prodajalce ter jih opremimo z najnovejšimi tehnikami, metodami, pristopi, ki jim v prodaji koristijo tako za izboljšanje prodajnih rezultatov kot pri dvigu zadovoljstva strank.
Želite izboljšati prodajo v vašem podjetju? Potem začnite z usposabljanjem prodajalcev. Svetujemo vam, da začnete z analizo stanja in ocenite trenutni prodajni potencial vaše prodajne ekipe in na podlagi le-tega izberite prodajno akademijo, ki bo ustrezala specifičnim potrebam v vašem podjetju. Akademija predstavlja izjemno učinkovit način usposabljanja, saj v enotni program združimo izobraževalne module, kjer udeleženci na seminarskih delavnicah z interaktivnim sodelovanjem omogočajo izmenjavo znanj, izkušenj, idej in mnenj.

V kolikor želite bolj individualni, osebni in poglobljeni pristop s sprotnim usmerjanjem, vam priporočamo coaching metodo, kjer boste s poglobljeno analizo in kontinuiranimi srečanje izpopolnjevali vaše prodajne veščine.

Svoj potencial ves čas nosite s sabo, v službi, doma, kjerkoli ste. Od vas je odvisno, ali ga boste uporabili. Izkoristite in izboljšajte ga, saj boste z njim pomagali sebi in drugim. Lahko se tega lotite z nami na preverjen in zanesljiv način.

 1. KOMUNIKACIJA IN MEDOSEBNA INTELIGENCA
  Medosebni odnosi so ključni za uspešno delo in sodelovanje tako znotraj tima kot tudi navzven pri vzpostavljanju stika s strankami. Le z večanjem usposobljenosti za vzpostavljanje medosebnih odnosom lahko iz dobrega zaposlenega/vodje nastane odličen zaposleni/vodja. Podjetja, ki združujejo strokovne spretnosti z medosebnimi, so našle recept za dolgoročni uspeh.
 2. MOTIVACIJA IN VPLIV NA SODELAVCE
  Motivirani ljudje so bolj ustvarjalni, energični in optimistični. Biti motiviran pomeni tudi poznati lastne cilje. Naučite se tehnik samomotiviranja in motiviranja drugih glede na različne tipe ljudi.
 3. ČUSTVENA INTELIGENCA NA DELOVNEM MESTU
  Čustvena inteligenca je sposobnost zaznavanja, razumevanja in učinkovitega upoštevanja moči in smisla čustev za doseganje višjih ravni sodelovanja in produktivnosti. Čustvena inteligenca pojasnjuje, da je v 90 % razlika med vrhunskimi in povprečnimi rezultati ravno v stopnji čustvene inteligence.
 4. UČINKOVITO UPRAVLJANJE S ČASOM (TIME MANEGEMENT)
  Naučite se, kako razporediti svoje aktivnosti glede na nujnost in pomembnost ter predvsem na način, da boste njihov upravljalec, ne ujetnik časa. Prepoznajte svoje kradljivce časa in jih premagajte.
 5. UČINKOVITO NASTOPANJE IN PREZENTACIJE
  Spoznajte, kako s samozavestnim nastopom in odlično pripravljeno prezentacijo prepričati občinstvo, da bo razumelo in sprejelo vašo idejo, sporočilo ali ponudbo.
 6. USPEŠEN TIM – USPEŠNO PODJETJE
  Skozi poznavanje sebe in ostalih, našega tipičnega delovanja in vzrokov zanj vas naučimo tehnik za premagovanje razlik ter delo v smeri skupnih ciljev. Naučite se, kako postati boljši timski igralec.
 7. POZITIVNA NARAVNANOST IN UPRAVLJANJE S STRESOM
  Spoznajte svoj tipični način delovanja v stresnih situacijah in se naučite tehnik za zgodnje prepoznavanje in preusmerjanje morebitne negativne v pozitivno energijo. S spremembo naravnanosti na pozitivno miselnost boste prišli do boljših uspehov.
 8. »OUT OF THE BOX« – SPODBUJANJE SAMOINICIATIVNOSTI IN USTVARJALNOSTI
  Pogoj za razmišljanje izven okvirov običajnega je prepoznati lasten potencial ter osvajanje strategij za premagovanje lastnih blokad. Z ustvarjalnim razmišljanjem spodbudite vaše možgane, da bodo delovali v smeri samoinicativnost in inovatinosti.
 9. UPRAVLJANJE S SPREMEMBAMI – »CHANGE MANAGEMENT«
  Večje organizacijske spremembe znotraj podjetja terjajo nove definicije vizije, usmeritev, kulture, strategij in vodstvenih struktur. Kako pa se s spremembami soočajo zaposleni? Naučite se, kako spremeniti svojo naravnanost, da boste do sprememb odprti.
Z razvojem osebnega in strokovnega potenciala do večje učinkovitosti in rezultatov.

Začnimo tukaj 

Vabimo vas, da nas pokličite ali nam pišete ter nam zaupajte, katero področje razvoja vas zanima in kaj bi radi izboljšali. Individualno se vam bomo posvetili in poiskali najboljšo rešitev za vas!
KONTAKTIRAJTE NAS »

Pridružite se podjetjem, ki zaupajo svoj potencial izkušenim strokovnjakom.